Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 12 2018

radiculous-scream
Najinteligentniejsi ludzie najwięcej miewają głupich pomysłów: ich umysł jest niespokojny, w ciągłym ruchu, więc wciąż się potyka. Głupcy mają mało głupich pomysłów.
— Henryk Elzenberg
Reposted fromdifferent different viabukazla bukazla
radiculous-scream
Mam w sobie optymizm i upór. Nawet kiedy leżę i ryczę, jestem załamana i chcę się zabić, to i tak w końcu wstaję. Taki charakter.
— Małgorzata Potocka
Reposted fromxalchemic xalchemic viabukazla bukazla
radiculous-scream
8144 5f88 420
Reposted fromzciach zciach viascorpix scorpix
radiculous-scream
5683 e42f 420
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viascorpix scorpix
radiculous-scream
Każdy nosi w sobie sporo złości. Grunt to pozbyć się jej odpowiednio wcześnie.
— Iga Wiśniewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

October 30 2018

radiculous-scream
Rozpaczliwie pragnę się z Tobą zobaczyć. Na razie nie mogę się z tym uporać. Z tym oczekiwaniem. I z tym napięciem. A najbardziej z tymi atakami czułości. Czy można mieć ataki czułości?
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromflesz flesz viablakablaka blakablaka
radiculous-scream
Reposted frombluuu bluuu viaunknown6 unknown6
radiculous-scream
„Blizny mają dziwną moc przypominania nam, że przeszłość wydarzyła się naprawdę”
— Cormac McCarthy
Reposted fromvagary vagary viabukazla bukazla
radiculous-scream
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
Reposted fromBloodEve BloodEve viabukazla bukazla
radiculous-scream
5533 5701 420
Reposted fromnutt nutt viabukazla bukazla

October 27 2018

radiculous-scream
2283 55b2 420
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaunknown6 unknown6
radiculous-scream
8784 7194 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viabukazla bukazla
radiculous-scream
3520 fded 420
Reposted fromhare hare viabukazla bukazla

October 20 2018

radiculous-scream
Reposted fromshakeme shakeme viaunknown6 unknown6
radiculous-scream
Jeśli kogoś kochasz, dajesz mu wolność, jeśli ten ktoś cię kocha, to wraca.
— Lisa Jewell
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
radiculous-scream
6751 a3d8 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

October 05 2018

radiculous-scream
Niedługo kupię dużo książek i będę je czytać. Wieczorami pójdę sobie do kina, a nocami będę słuchał deszczu spadającego na miasto. I tak będzie aż do wiosny. I aż do wiosny nie będę do nikogo mówił o miłości.
— Marek Hłasko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaPicki91 Picki91
radiculous-scream
0808 a4e6 420
radiculous-scream
Nie sposób odwołać przykrych słów, choćby się ich potem żałowało.
— Alan Alexander Milne
radiculous-scream
I teraz nie wiem co było prawdziwe.
— Czesław Miłosz
Reposted fromIriss Iriss viapoppyseed poppyseed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl