Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 04 2018

radiculous-scream
Zamiast czekać i analizować,  zrozum że brak odpowiedzi i zaangażowania to też odpowiedź.
— trudno
Reposted fromwhoknows whoknows viaAinsworthCass AinsworthCass
radiculous-scream
Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.
— C. Joybell C.

January 03 2018

radiculous-scream
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert
radiculous-scream
Umierałem zbyt wiele razy.
Wierząc i czekając.
Czekając w pokoju.
Patrząc na popękany sufit.
Czekając na telefon, list, pukanie do drzwi, jakikolwiek odgłos.
Doprowadzony do obłędu.  
— Charles Bukowski
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viabukazla bukazla

December 05 2017

radiculous-scream
Szukanie własnej ścieżki, własnych rozwiązań, tworzenie nowych rzeczy, pójście pod prąd przeciętnym konwencjom - to są wszystko rzeczy wartościowe
— Wojtek Kukuczka o życiowych wyborach ojca.
Reposted fromcorvax corvax viadreams-come-true dreams-come-true
radiculous-scream
1323 834d
radiculous-scream
4211 3f39 420
Reposted fromxoxoxo xoxoxo viafabulous-lazy fabulous-lazy
radiculous-scream
3634 66aa 420
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk viabukazla bukazla
radiculous-scream
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viabukazla bukazla
radiculous-scream
Jedną z rzeczy, które przychodzą z dojrzałością, jest świadomość, że masz wpływ na swoje zachowania, a nie na cudze. Możesz decydować, co chcesz dawać z siebie w związku, ale to, co dostaniesz jest już poza twoją kontrolą. Jedyna prawdziwa decyzja jaką możesz podjąć to ta, kogo chcesz mieć blisko siebie. Dlatego bądź odpowiednią osobą, ale też pamiętaj o tym, żeby nie dawać nieskończonych szans komuś, kto „mógłby być ideałem”, „jeszcze się zmieni” albo który „przecież się stara”, ale póki co, to ty w tym związku dajesz więcej.
— Volantification
Reposted fromdobby dobby viadreams-come-true dreams-come-true
radiculous-scream
Mówią, że życie to jest to, co cię spotyka, gdy planujesz coś innego.
— Richard Paul Evans
radiculous-scream
Wszystko, czego pragniesz, jest po drugiej stronie strachu. 
radiculous-scream
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
-Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromaynis aynis viadreams-come-true dreams-come-true
radiculous-scream
Kochać dru­giego człowieka oz­nacza wielką pracę nad sobą. 
— Twardowski
Reposted fromjdeg jdeg viadreams-come-true dreams-come-true
radiculous-scream
Dobrze jest mieć miejsce, do którego można pójść, gdy nic się nie układa.
— Charles Bukowski "Kobiety"
radiculous-scream
Nie odkryjemy nowych oceanów, jeśli nie będziemy mieli odwagi stracić z oczu znane brzegi.
— André Gide

December 02 2017

radiculous-scream
8414 2fdc 420
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viascorpix scorpix
radiculous-scream
Nie wierzę w przypadki. Podobne dusze zawsze na siebie trafią. Świat z pozornie nieznaczących zdarzeń, będzie im układał drogę do siebie tak długo, aż w końcu się spotkają. Kiedy ktoś ma się pojawić w naszym życiu, to się pojawi. Zadba o to każda gwiazda i każdy obłok na niebie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromnatelle natelle viascorpix scorpix

November 08 2017

radiculous-scream
4785 5962 420
Reposted fromnyaako nyaako viascorpix scorpix
radiculous-scream
Ludzie milczą. Uważają, że to najlepsze wyjście. Że kiedy zamkną usta za murem, to serce przestanie czuć. 

Ludzie się mylą. Milczenie potrafi okaleczyć najbardziej. Potrafi wypalić ranę. Potrafi zabić obłok. 
— Kaja Kowalewska / Melanżcholie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl