Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2018

radiculous-scream
Wciąż czekam, aż znajdę faceta, który ma większe jaja ode mnie.
— Salma Hayek
Reposted fromxalchemic xalchemic viabukazla bukazla
radiculous-scream
0655 a9bc 420
Reposted fromblondosoniczny blondosoniczny viabukazla bukazla
radiculous-scream
(...) najlepiej jest jednak dążyć do tego, by wybrać właściwego mężczyznę. Takiego, który potrafi cię przejrzeć i wciąż jest zafascynowany. Widzi cię w ostrym świetle, co często jest wspaniałe, ale równie często zawstydzające. Wydaje mi się, że to ma największą wartość - zaufać komuś do końca. Mężczyźnie, który cię słucha, obserwuje z miłością, zawsze jest blisko. A jednocześnie mówi: "Nie wyobrażaj sobie, że będę od ciebie uzależniony". Tak wygląda prawdziwa równość w relacji. Ktoś daje ci miłość i wyrozumiałość, ale nie jest uległy.
— Carey Mulligan w magazynie "Uroda życia", lipiec 2015
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viablakablaka blakablaka

July 13 2018

radiculous-scream
Kobieta nie pragnie pięknego, nagiego męskiego ciała. Chce męskiej duszy. Potrzebuje podziwiać tego, kto zdejmuje z niej koronkową bieliznę i dotyka jej ciała. Ale przede wszystkim chce zachwytu w oczach mężczyzny. Lubi się w nich przeglądać. Bo tym, co żywi kobiecą namiętność, jest jego pożądanie. Świadomość, a najlepiej pewność, że on chce jej, i tylko jej.
— Kobieca czytelnia
Reposted fromyourtitle yourtitle viablakablaka blakablaka
radiculous-scream
Przez wiele lat biegłam przez życie drogą przypominającą bardziej tor przeszkód niż wygodną, wydeptaną ścieżkę.
— Anna Czerwińska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
radiculous-scream
Prawdziwa kobieta? Ma ona dar szczególnego budzenia i rozwijania w mężczyźnie wszystkiego, co dobre i szlachetne.
— Lew Tołstoj
radiculous-scream
5634 f557 420
Kaja Kowalewska - "Chaos i inne piętra"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viablakablaka blakablaka
radiculous-scream
Zaciskam z całej siły wszystko, co można zacisnąć w środku siebie, aby się znowu nie rozryczeć.
— J. Żulczyk
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabukazla bukazla

June 03 2018

radiculous-scream
Twój pierwszy krok sprawi, że ona zrobi tysiąc kolejnych, ale musisz pokazać, że warto.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromoutoflove outoflove viabukazla bukazla
radiculous-scream
Wiedziała, że to nie jest zwykłe oddanie się mężczyźnie, ale jęk kochającego serca, goniącego za drugim sercem.
— Uziel Mora
Reposted fromSEEiK SEEiK
radiculous-scream
nie, nie rozmyślaj o tym, co przyszłość przyniesie, bo będzie, co ma być.
— niech się dzieje, co ma się dziać
Reposted frommefir mefir viadreams-come-true dreams-come-true

May 26 2018

radiculous-scream
Warto przeżyć wielką miłość, nawet jeśli ona po jakimś czasie przygasła, rozsypała się i nie była na zawsze. Myśmy się fantastycznie dopasowali do siebie, ale do świata zupełnie nie.
— "Obywatel i Małgorzata" - Małgorzata Potocka, Krystyna Pytlakowska
radiculous-scream
Hohenzollern Castle, Germany.
Reposted fromLogHiMa LogHiMa viablakablaka blakablaka
radiculous-scream
A głębia spojrzenia oznacza, że ktoś przeżył więcej, niż miał ochotę.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viabukazla bukazla
radiculous-scream
radiculous-scream
3643 f9fe 420
Reposted fromdivi divi viascorpix scorpix
radiculous-scream
Reposted fromFlau Flau viascorpix scorpix

May 17 2018

radiculous-scream
Boimy się poważnych decyzji, bo trzeba za nie odpowiadać. Marzymy o zmianie świata, ale często w pozycji horyzontalnej. Najbardziej lubimy babrać się w emocjach, pielęgnować nieszczęścia, jakie nam się przytrafiły, cały czas przed czymś uciekając .
— E.Niewińska
Reposted fromswojszlak swojszlak viafabulous-lazy fabulous-lazy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl