Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2017

radiculous-scream
Panie Boże . dlaczego stawiasz mi go na drodze, skoro wiesz, że nie pozwolisz nam być razem ?
Reposted frompeace peace viachemiczna chemiczna
radiculous-scream
3519 6776
Reposted fromodnowa odnowa viascorpix scorpix
radiculous-scream

Robiąc po trochu każdego dnia możesz osiągnąć wiele.

radiculous-scream
To przestępstwo, że nigdy nie pocałowano Cię tak, jak na to zasługujesz.
— Leisa Rayven
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

July 10 2017

radiculous-scream
Duma nie jest efektem braku pokory. Nie jest nigdzie napisane, że człowiek dumny musi być niepokorny. Oczywiście duma bez honoru jest arogancją.
Reposted bybukazla bukazla
radiculous-scream
Arogancja wraz z dumą są efektem braku pokory.

June 25 2017

radiculous-scream
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viachemiczna chemiczna
radiculous-scream
Za dwadzieścia lat będziesz żałowała tego, czego nie zrobiłaś, niż tego co zrobiłaś. 
— Mark Twain
Reposted fromoutoflove outoflove viachemiczna chemiczna

May 14 2017

radiculous-scream

Mój mózg jest fabryką strachu. Produkuje bzdury na skalę masową.

— Regina Brett
Reposted fromnivea nivea viascorpix scorpix
0297 0f76 420

serious:

who were you?

radiculous-scream
Nic nie rozumiem, choć wszystko jest jasne
I szukam Cię w tłumie i czuję jak gasnę
— QUEBONAFIDE
Reposted fromSalute Salute viadreams-come-true dreams-come-true
radiculous-scream
Walcz z tym. Walcz ze wszystkim, co chce pociągnąć cię w dół. Poddawanie się jest dla słabeuszy.
— Nalini Singh
radiculous-scream
I szukamy powodów, by się odezwać, marnujemy cenne chwile. 
A już moglibyśmy siedzieć obok siebie.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viachemiczna chemiczna
radiculous-scream
nie, nie oszukał mnie. oszukać mogą nas w sklepie. on mnie zawiódł. zwyczajnie zawiódł.
3455 391d 420
Reposted fromerial erial viafabulous-lazy fabulous-lazy
radiculous-scream
radiculous-scream
Ciebie jednego tylko mam i właśnie Ciebie tylko nie mam.
— Ewa Błaszczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
radiculous-scream
Nigdy nie potrafiłem zrozumieć jak można kochać jedną kobietę, a zasypiać w ramionach drugiej - nie mówię tutaj o skokach w bok których nie także nie uznaję, ale jeżeli chcemy osiągnąć to czego tak mocno pragniemy musimy włożyć w to ponadprzeciętny wysiłek. Życie to sztuka wyborów, albo biorę z życia to co najlepsze, albo wcale.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

April 10 2017

radiculous-scream
9458 fe89 420
Reposted fromSupremeNav SupremeNav viafabulous-lazy fabulous-lazy
radiculous-scream
W życiu nigdy nie jest za późno na 3 rzeczy: miłość, naukę i spełnianie marzeń.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl